• ABOUT US
  WE ARE PROFESSIONAL

  Solution Integrator

เกี่ยวกับฉัน

     ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้ออกแบบและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructure Solution Provider) แบบครบวงจร มากด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ทำให้ Prime Solution ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านงานระบบอย่างแท้จริงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการให้บริการโซลูชั่นครบวงจร ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนที่นำเสนอเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในรูปแบบโซลูชั่นต่างๆ ที่หลากหลาย

พันธกิจ

     บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีพันธกิจหลักคือการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและผู้ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำด้านงานระบบชั้นเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการบริหารจัดการความต้องการด้านเทคโนโลยีของลูกค้า ความรู้และทักษะจากพันธมิตรทางธุรกิจไปสู่ลูกค้า ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศไปพร้อมๆ กัน

วิสัยทัศ

     เราจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงในวงการไอทีของประเทศไทยและอาเซียน และพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติต่อไป

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

     เราคือมืออาชีพด้านการออกแบบและรวบรวมระบบ ตามสโลแกนที่ว่า “We are Professional Solution Integrator” ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทั้งผู้ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราให้ประสบความสำเร็จสูงสุด 

แนวคิด

 • ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
 • เลือกสรรเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้า
 • บริการก่อนและหลังการขายอย่างยอดเยี่ยม
 • ออกแบบระบบเครือข่ายด้วยนวัตกรรมที่ชาญฉลาด
 • มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีอย่างครบวงจร
 • ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนเครือข่าย
 • ทำการบำรุงรักษาหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการเอาท์ซอร์ส
 • การกู้ข้อมูลฉุกเฉินอย่างรวดเร็วฉับไว

 

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.