IT & Legal Total Solutions for PDPA compliance


บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมมือกับสำนักงานกฏหมายชั้นนำพร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ได้สร้างสรรค์ One stop IT & Legal Total Solutions for PDPA Compliance ที่ครบวงจรทั้งด้านกฎหมายและไอที ถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงการนำซอฟแวร์ PCU3ED  (พี คิ้วบ์) เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ตาม PDPA ตั้งแต่

ทางด้านกฎหมาย

  • Awareness Training & Workshop – สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • Data Inventory & GAP Analysis – ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินความเสี่ยง
  • Document Package & DPO Support – จัดทำเอกสารต่างๆ และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางด้านไอที

  • PCU3ED Data Inventory ระบบรวมรวมข้อมูลการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  • PCU3ED Consent Management – ระบบจัดการความยินยอม
  • PCU3ED Data Subject Right Management – ระบบจัดการการร้องสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • PCU3ED Cookie Consent Management – ระบบจัดการความยินยอมข้อมูลคุกกี้บนเว็บไซต์
  • PCU3ED Key Management – ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบรวมศูนย์

ดาวน์โหลด โบรชัวร์ คลิกที่นี่

สนใจต้องการข้อมูลส่ง inbox หรือ emailมาที่ info@primes.co.th

#onestopIT&Legal   #TotalSolutionsforPDPAcompliance
http://www.pcubedthai.com/